söndag 12 juni 2011

Raphael Mabo : Alternativen till Word allt bättre


Till Mac finns det flera alternativ till MS Word. Hitills har Apple Pages (iWork) varit ett bra val för den som, i likhet med mig, utväxlar dokument med andra och vill ha ändringsmarkeringar spårade i texten ("tracking"). Alternativen har nämligen inte erbjudit denna möjlighet.Nu har äntligen ändringsmarkering kommit i Nisus Writer Pro genom version 2. Och senaste versionen av Mellel spårar nu också ändringar.Både Nisus Writer Pro 2 och Mellel är som ordbehandlare mer kraftfulla än Pages, däremot så saknar de Pages mer avancerade layoutfunktioner. Nisus Writer Pro är en snabb, effektiv och mångsidig ordbehandlare som är hur trevlig som helst att använda. Ett utmärkt val för skribenter, akademiker och mer profesionella användare. Det är gjort för att skriva böcker i. Tyvärr  så ligger kompatibiliteten med MS Word fortfarande efter Pages. Du får med all information i Nisus Writer Pro, ja även ändringarmarkeringarna och kommentarer i texten, men formateringen kan skilja sig åt mellan Nisus och MS Word. Det inbyggda importfiltret för MS Word dokument bygger på samma kodbas som Open Office / Neo Office.Mellel är ett utmärkt val för akademiker. Det är särskilt framtaget för att tillfredsställa önskningarna hos lärare, doktorander och studenter. Funktionerna för fotnoter, indexering, källhänvisningar - är de mest avancerade av dessa program. Programmet fungerar även fint för andra typer av texter och har godkända layoutfunktioner (om än inte i samma klass som Pages). Dessutom finns det på svenska vilket inte de andra programmen gör, inte ens Apple Pages. Svagheten har hitills varit kompatibiliteten med MS Word där mycket av formateringen försvinner mellan programmen även om textinnehållet finns kvar.