onsdag 2 februari 2011

Raphael Mabo : Icalamus nu på Mac App Store

Det suveräna layoutprogrammet iCalamus finns nu på Mac App Store. Nu börjar programutbudet på Apples egen programbutik för Mac bli intressant. Icalamus är, enkelt uttryckt, en modern och kraftfull variant av Pagemaker, eller en lågprisversion av Adobe InDesign. Den som använde Pagemaker på den tid det begav sig kommer att känna igen sig, men ändå inte. Icalamus är utvecklat av ett helt annat team och även om viss inspiration helt tydligt kommit från Pagemaer så är iCalamus mer förfinad, snyggare och kraftfullare. Framförallt gillar jag de typografiska möjligheterna på iCalamus som är så mycket lättare och smartare att använda än Pagemaker någonsin var.

   Prorgammet vänder sig framförallt till redan erfarna, det behövs en grundförståelse för layout och typografi för att fullt ut ha nytta av programmet. Hjälpfilerna är korta och funktionella om prorgammets funktioner, men ingen kurs i layout för nybörjare. 

   Till skillnad från en del konkurrenter (Swift Publisher) så följer det ej med ett bibliotek av färdiga mallar och bilder. Du får skapa dina egna mallar helt själv. Jag kan tycka att några grundläggande mallar för exempelvis flyers ellerl broschyrer kunde ha följt med, men icke då... 

    Så för den kunnige användaren som vill ha ett kraftfullt och funktionellt program men inte vill betala för InDesign och kan klara sig utan några av InDesigns funktioner, så är iCalamus riktigt bra.

    Observera dock att du varken kan importera eller exportera dokument i InDesign eller Quark Xpress-format - iCalamus-dokument fungerar bara i iCalamus. Du kan givetvis exportera PDF-filer till tryckerier.Raphael Mabo

Skribent och coach