lördag 9 oktober 2010

Raphael Mabo : Mer inspiration i din telefon

Jag är en person som gillar att bli inspirerad. En av många inspirationskällor för mig är den amerikanske författaren och föreläsaren Dr. Wayne D. Wyer. Nu har han kommit ut med en iPhone applikation - Inspirational thoughts. 

  Detta är helt enkelt en samling mini-föredrag på omkring 3 minuter vardera där Dr Wyer reflekterar över citat från några av de som har inspirerat honom själv. 

  När man startar applikationen i sin iPhone så har man möjlighet att slumpa fram en mini-föreläsning. Dr Wyer berättar med lugn och passionerad röst, på enkel engelska, till en behaglig musikbakgrund. Det kan vara tankar som rör fred och inre frid, upplysning, kreativitet och livsglädje. Jag upplever det som tänkvärt och intressant, en stunds avkoppling på 3 minuter.

  Applikationen innehåller över 20 mini-föreläsningar, det blir alltså i runda slängar omkring en timme allt som allt, och köps på Apple Store.Inspiration, kreativitet och livsglädje önskas dig!

Raphael Mabo, skribent och coach